elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 10.04.2021
Jesteś tutaj:

Rekrutacja 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

Lp. Data Postępowanie rekrutacyjne
1. od 01.02.2021 Wydawanie rodzicom deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
2. do 19.02.2021

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub /szkole (druk do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły (7 dni przed rekrutacją). Art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (dalej UPO)

3.  do 26.02.2021  Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.
4.  01-31.03.2021  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta-wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).
5.  01-09.04.2021  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.
6.  12.04.2021  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO
7.  do 19.04.2021  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
8.  20.04.2021  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data Procedura odwoławcza
 1.  do 26.04.2021 Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO
 2.  do 30.04.2021  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO
 3.  do 11.05.2021  Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej(7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO
 4.  do 19.05.2021  Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego. 
Lp. Data Postępowanie uzupełniające
 1.  04-07.05.2021  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta-wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).
 2.  10-11.05.2021  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.
 3.  12.05.2021  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i niezakwalifikowanych.
 4.  do 19.05.2021  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5.  20.05.2021  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data Procedura odwoławcza
 1. do 28.05.2021  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).
 2. do 02.06.2021   Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).
 3. do 15.06.2021   Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).
 4. do 23.06.2021   Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów
Lp. Data Postępowanie rekrutacyjne
1.  01-31.03.2021 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-krutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).
2.  01-09.04.2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.
3.  12.04.2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO
4.  do 19.04.2021 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5.  20.04.2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data  Procedura odwoławcza
 1. do 26.04.2021   Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO
 2.  do 30.04.2021  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO
3.   do 11.05.2021  Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO
 4. do 19.05.2021   Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego. 
Lp. Data Postępowanie uzupełniające
 1.  04-07.05.2021 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-krutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły). 
 2.  10-11.05.2021  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.
 3. 12.05.2021   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i niezakwalifikowanych.
 4. do 19.05.2021   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. 20.05.2021  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
Lp. Data Procedura odwoławcza
 1. do 28.05.2021 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

2.   do 02.06.2021

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). 

3.   do 15.06.2021

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

 4.  do 23.06.2021

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania).Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0159
Wprowadził informację: sc0159
Edytował informację: sc0159
Lista załączników: 7
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021
Liczba wyświetleń: 45
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
04.02.2021
13:08:49
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:07:54
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:07:46
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:02:00
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:01:51
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:58:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:55:08
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:54:34
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:53:25
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:47:29
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:50:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:49:35
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:39:02
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:34:26
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:24:32
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:23:19
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:20:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
12:32:15
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
12:06:32
dodanie
sc0159
Rekrutacja 2021/2022