elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 07.07.2022

Edukacja bez barier; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Goleniów, 23.10.2017r.

PROJEKT RPZP EDUKACJA BEZ BARIER

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie jest realizatorem projektu Edukacja bez barier  - RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

Umowa o dofinansowanie projektu nr:  RPZP.08.03.00-32-K001/17-0

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2023r.

Wartość projektu:1 650 432,66 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności kształcenia ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej  u 525 uczniów (235 K) SP-4 w Goleniowie przez rozwój systemu wsparcia i indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE w zdiagnozowanych obszarach, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do poruszania się po rynku pracy w okresie od IX 2017r. do VIII 2023 r.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost kompetencji 60 n-li (6M) SP-4 w Goleniowie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz wspierania rozwoju indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów od IX 2017r. do VIII 2023r.;
  2. Wzrost kompetencji kluczowych przez wyrównanie braków programowych i skompensowanie deficytów rozwojowych u 525 u/u (235K) SP-4 od IX 2017r. do VIII 2023r.;
  3.  Przełamanie barier mentalnych i dostosowanie form edukacji do potrzeb 35 u/u (11 K) niepełnosprawnych od IX 2017r. do VIII 2023 r.

Projekt Edukacja bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0159
Wprowadził informację: sc0159
Edytował informację: sc0159
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 21.05.2021
Data udostępnienia informacji: 21.05.2021
Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2021
Liczba wyświetleń: 188
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.05.2021
11:53:05
edycja
sc0159
Edukacja bez barier; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21.05.2021
11:52:14
edycja
sc0159
Edukacja bez barier; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21.05.2021
11:51:05
edycja
sc0159
Edukacja bez barier
21.05.2021
11:05:33
dodanie
sc0159
Edukacja bez barier