elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 07.07.2022
Jesteś tutaj:

Rekrutacja 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

Lp. Data Postępowanie rekrutacyjne
1.  01-31.03.2022  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta-wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).
2.  01-08.04.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[1] Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
3.  11.04.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
4.  do 19.04.2021  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5.  20.04.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data Postępowanie uzupełniające
 1.  04-06.05.2022  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta-wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).
 2.  09 -10.05.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[1] Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 3.  11.05.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i niezakwalifikowanych.
 4.  do 18.05.2022  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5.  19.05.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 4. do 23.06.2021   Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów
Lp. Data Postępowanie rekrutacyjne
1.  01-31.03.2022 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-krutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).
2.  01-08.04.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy[1] Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
3.  11.04.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
4.  do 19.04.2022 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5.  20.04.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data Postępowanie uzupełniające
 1.  04-06.05.2022 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-krutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły). 
 2.  09 -10.05.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy[1] Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 3. 11.05.2022   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-wanych i niezakwalifikowanych.
 4. do 18.05.2022   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. 19.05.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0159
Wprowadził informację: sc0159
Edytował informację: sc0159
Lista załączników: 7
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2022
Liczba wyświetleń: 331
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.02.2022
11:53:58
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
01.02.2022
11:53:52
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
01.02.2022
11:49:11
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
15:36:57
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
15:33:20
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
15:31:18
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
15:19:25
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
15:16:51
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
28.01.2022
10:45:02
edycja
sc0159
Rekrutacja 2022/2023
04.02.2021
13:08:49
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:07:54
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:07:46
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:02:00
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
13:01:51
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:58:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:55:08
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:54:34
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:53:25
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
04.02.2021
12:47:29
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:50:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:49:35
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:39:02
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:34:26
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:24:32
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:23:19
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
13:20:55
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
12:32:15
edycja
sc0159
Rekrutacja 2021/2022
01.02.2021
12:06:32
dodanie
sc0159
Rekrutacja 2021/2022